สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ข้าพระพุทธเจ้านายศรจิตร ศรีณรงค์ ในนามของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 70 ปี ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดังพระปฐมบรมราชโองการ ตลอดมาจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ อย่างแน่นแฟ้น
ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในสิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดกาลนาน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน