สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


รองอธิบดีฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน นักวิชาการ กองสำรวจดิน ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก พบนายวิมล บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน หมอดินอาสา และผู้นำเกษตรกร เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการดินและน้ำแปลงปลูกข้าว และได้มอบหมายให้นักวิชาการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ประกอบการให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดต้นทุนการผลิต ในการให้บริการการจัดการดินและปุ๋ยแก่เกษตรกรต่อไป

รายงาน/ภาพ: สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน