สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เเละคณะ เดินทางเข้าเยี่ยม หน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) เเละเดินไปตรวจงานพื้นที่เเปลงใหญ่ จังหวัดนครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน