สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมประชุม เเละตรวจสอบที่ดินที่บริจาคเเก่มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายพงษ์ นรินทร์สุขสันติ มีความประสงค์ขอบริจาคที่ดินให้ มูลนิธิชัยพัฒนา เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ 2 งาน ต.บางปลา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในครั้งนี้ ในการนี้ สพข.1 โดย นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ นักสำรวจดินชำนาญการ ได้ร่วมประชุม ณ สำนักงานที่ดิน อ.บางพลี เเละร่วมตรวจสอบที่ดิน ร่วมกับหน่อวยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้วัดทำข้อสรุปรายงานผลการตรวจสอบ เเละสำรวจสภาพพื้นที่ดินดังกล่าวไปยัง มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพโดย : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1
ข้อมูลโดย : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน