สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ร่วมประชุมต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 จุดประสงค์การฝึกงานเพื่อศึกษาเก็บประการณ์การทำงานและวิชาชีพในกระบวนการของงานพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาตน นศ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 7 คน นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จำนวน 6 คน นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน