สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)และบริการการเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
        •นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
        •นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
        •ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน/กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และเจ้าหน้าที่         

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และการบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดินร่วมจัดนิทรรศการการจัดการดินเเละปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเเบ่งเป็น 4 จุด

      - เเผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1
      - คำเเนะนำการจัดการดินเเละปุ๋ยรายเเปลงสำหรับข้าว
      - คลินิกดินเคลื่อนที่ โดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
      - หมอดินอาสาเเนะนำข้อมูลการปรับเปลี่ยนจากการทำนาเป็นการปลูกมันเทศ

        โดยนายวิภาค ข้าวหอมหางหมอดินอาสา ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน