สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมการจัดทำเเผนถวายการต้อนรับ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายพิษณุ ทรัพสุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมพิจารณาการจัดทำเเผนถวายการต้อนรับ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วาระการประชุม ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชี้เเจงแผนการถวายการต้อนรับฯ การขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดนครนายกในการถวายการต้อนรับ การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบๆ อาคารเกษตรรวมใจ และเส้นทางเสด็จฯ การตกเเต่งสถานที่(ต้นไม้ประดับรถสรง) รถสุขาเคลื่อนที่ โดย พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน