สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการประกวดเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มอบรางวัลชนะเลิศ "โครงการประกวดเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯ" เเก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งให้โอวาสร่วมเเสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดครั้งนี้ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน