สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี เมื่อเวลา 10.30 น. (วันที่ 23 พฤษภาคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย สพด. ร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 53 ปี โดยนายนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่ข้าราชการ หมอดินอาสาที่ประกอบคุณงามความดีและเสียสละช่วยเหลืองานกรมพัฒนาที่ดิน
1. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
   - รางวัลชนะเลิศ สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ นายทนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินหมอดินอาสาดีเด่น
   - รางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซร์กรมพัฒนาที่ดิน ระดับสำนักงานและศูนย์ศึกษาฯ
2. สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
    - รางวัลประเภทเกษตรกรทั่วไป ระดับสำนักงานพัฒนาที่ดิน นายณรงค์ ศิลา
    - รางวัลชมเชย การประกวดเว็บไซร์กรมพัฒนาที่ดิน ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
3. สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
    - รางวัลชมเชยแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น นายประสาท เที่ยงธรรม
4. สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน นางสาวกานต์มณี จันทร์ขาว


        โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 801 กรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน