สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เวลา 09.00 น วันที่ 13 พ.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี โดยมีนายวิชัย ทองขาว รักษาการผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีให้กล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงเเผน/ผล การปฎิบัติงานแนวทางการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ให้การต้อนรับ ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา