สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 13 พ.ค. 59 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ตรวจรับงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างสระเก็บน้ำดาดคอนกรีต ความจุ 40,000 ลบ.ม. งวดงานที่ 5,6,7 ณ บ้านวังเงิน ม.5 ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

รายงาน : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา