สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เมื่อเวลา 10.00 น. (วันที่ 12 พฤษภาคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานประกอบพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน" รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน กล่าวการต้อนรับ และนายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ กล่าวรายงานโครงการ การรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาฟาง รวมทั้งการปลูกพืชปุ๋ยสดซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว (ปอเทือง) เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดจากการเผาตอซังพืชหลังเก็บเกี่ยว มาเป็นการไถกลบตอซังเเละฟางข้าว รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่วเเล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ถือเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน ที่เกษตรกรสามารถปฎิบัติได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ยุงยาก เเละเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินแล้ว ยังช่วยให้การดูดใช้น้ำของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การใช้ดินเเละที่ดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าเเละยั่งยืน โดยมีหมอดินอาสา และเกษตรกรตำบลคลองสวนเข้าร่วมงานจำนวน 100 ราย ณ เเปลงนาข้าว พื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ข้าว เเปลงต้นเเบบ นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกร หมู่7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน