สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายวิชัย ทองขาว รักษาการผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และคณะลงติดตามการก่อสร้างเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 11,000 ลบ.ม. และขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 218,000 ลบ.ม. บ้านหนองจอก ม.8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน