สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมเชิงปฎิบัติการ เมื่อเวลา 9.00 น วันที่ 30 เมษายน 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อม หัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัตรการ "การจัดการกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี แผนปฎิบัติราชการประจำปี" ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพโดย : ผอ.สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน