สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เวลา 09.30 น. (วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวย กล่าวถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติและกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม สพข.1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2559 จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรภายในงาน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน