สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี และคณะ ลงติดตามการก่อสร้างเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านบางสำราญ หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ความจุ 284,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภค บริโภค จำนวน 200 ครัวเรือน และสำหรับการเกษตรกรรม จำนวน 400 ไร่ ซึ่งผลการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผน ณ บ้านบางสำราญ หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน