สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.30 น.(28 เมษายน 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พิธีเปิด การบรรยาย "การจัดการทรัพยากรที่ดิน และการวางเเผนการใช้ที่ดิน" เเก่ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บรรยายโดย น.ส.ศิริวรรณ แดงภักดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ นักสำรวจดินชำนาญการ และ น.ส.ฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินปฏิบัติการ จุดประสงค์การบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ เเละเสริมสร้างประสบณ์การตรงให้เเก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน