สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปฏิบัติการฝนหลวง โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี และคณะ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีฯ ในการเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปฏิบัติการฝนหลวง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน