สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจราชการและเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลพบุรี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2559 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เเละคณะ ตรวจติดตามงาน ด้านต่างๆ ณ จังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจติดตามงานในเรื่อง การจัดโซนนิ่ง(Zoning) ภาคเกษตรหรือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การจัดแหล่งน้ำขนาดเล็กและบ่อจิ๋ว โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูเเลแหล่งน้ำ เพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้บรรเทาปัญหาภัยเเล้ง พร้อมทั้งวางแผนการจัดทำเเผนเกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก ( Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map ) เเละเชิญตัวแทนเกษตรกรและหมอดินจากศูนย์การเรียนรู้ ในการให้ข้อมูลพื้นที่ทางกายภาพ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบกลุ่มเกษตรกรหมอดินเพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้เเนวทางในการเเก้ไขปัญหาในการทำเกษตรกรรมเเละได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของนางสุริยา เลิศสรานนทร์ (หมอดินอาสา) ณ บ้านเลขที่ 210 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และคณะร่วมปรึกษาหารือและพาชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน