สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างบ้านพักสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่ ลงพื้นที่เร่งรัดและตรวจติดตามผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้เเล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ภาพโดย ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน