สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายอำเภอวังม่วง กล่าวต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายวิชัย ทองขาว รักษาการผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี หมอดินอาสา เกษตรกร อาจารย์และนักเรียน ร่วมงานจำนวน 200 ราย


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน