สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
        •นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
        •นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
        •นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
        และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.โอกูระ (Okura) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน NIEAS ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.มูราตะ (Murata) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน NIEAS ในโอกาสเข้าเยี่ยม คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้งนี้ทางคณะได้พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน และเข้าชมการทำงานโรงงานเจเฟรช เซกะ กล้วยหอมทองส่งออกประเทศญี่ปุ่น เเละเเปลงปลูกกล้วยหอม ของนายนุกุล นามปราศัย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน