สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางสาวศิริวรรณ เเดงภักดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์ดิน พร้อมด้วย นางสาวนัทฐา ทักรัตนศรัณย์ นักสำรวจดินชำนาญการ เเละนางสาวฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินปฎิบัติการ กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกงาน จากนั้นได้พาคณะอาจารย์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน