สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เเละนายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าหน่วยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน และโรงงานปุ๋ยอินทรียเกษตรกรเพื่อการเกษตรยั่งยืน ที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหมอดินมนัส พุ่มมะปราง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน