สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีและคณะกรรมการตรวจรับงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ โครงการขุดสระความจุ 12,800 ลบ.ม. บ้านหนองนกเค้า หมู่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ