สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


"แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม" วันที่ 10 มี.ค. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี และคณะ ลงติดตามการก่อสร้างเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านบางสำราญ หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ความจุ 284,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภค บริโภค จำนวน 200 ครัวเรือน และสำหรับการเกษตรกรรม จำนวน 400 ไร่ ซึ่งผลการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน