สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.09 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เเละคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามงานและมอบเเนวทางการดำเนินงาน แก่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และผู้บริหารของ สพข.1 กลุ่มฝ่าย และ ผอ.สพด. ในสังกัด 13 จังหวัดให้การต้อนรับ เเละการตรวจติดตามงาน เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายรัฐมนตรีได้เเก่ โครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรเเบบเเปลงใหญ่ เเละศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) เเละเมื่อเวลา 13.30 น. เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายเล็ก พวงต้น หมอดินอาสา หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน