สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "เเนวทางการปฎิบัติงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)" เมื่อเวลา 09.30 น. ( 8 มีนาคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "เเนวทางการปฎิบัติงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)" โดยมีวิทยากรจากกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
        •นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
        •นางสาวกรรณิสา สฤษฏ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
        •นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
        ในการบรรยายในครั้งนี้ จัดโดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน