สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช "วิชาการเกษตรก้าวไกล เกษตรกรไทยก้าวหน้า เศรษฐกิจพัฒนาชาวประชาสุขใจ" เมื่อเวลา 09.00 น. ( 4 มีนาคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 พร้อมด้วย

        •นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
        •นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
        •น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
        •นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

        เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ได้เข้าร่วมงานโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการจัดฐานการเรียนรู้ให้ข้อมูลและความรู้เเก่เกษตรกรผู้ที่สนใจในเรื่องการวิเคราะดิน และมีการเเจกผลิตภัณฑ์ปุ๋ย พด.เเก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำไปทดลองใช้ โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วย

- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ จากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
- เเปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช
- การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่วมเดินหน้า ฝ่าวิกฤตภัยเเล้ง" เเละ "การขยายเครื่อข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว"
งานจัดขึ้นในวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน