สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์เช้าเเละ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 8.45 น. ( 1 มีนาคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 พร้อมด้วย
        •นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
        •นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
        •นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
        และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์เช้า เพื่อความ สามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง เเละกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน