สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานฯ โดยนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงานจุดประสงค์ของโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ ในครั้งนี้ ณ เเปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน ตำบลสระเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน