สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อสังคมและมีอุปการคุณต่อ กองบัญชาการสงครามพิเศษ เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี เป็นผู้ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพิจารณาและเห็นว่าสำควรได้รับสิทธิเเละเกียรติยศ ในการประดับเครื่องหมายเเสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มของกองทัพบก ณ เเหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน