สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การขับเคลื่อนนโยบายปฎิรูปการเกษตรของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งทีมผู้บริหารลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง วิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการเกษตรกรในพื้นที่จริง สู่แผนขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่ จ.สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง และ ลพบุรี จากนั้นสัมมนาระดมความคิดในการขับเคลื่อน โดยนำประเด็นสภาพปัญหาจากศูนย์เรียนรู้ และการเกษตรแปลงใหญ่มาวิเคราะห์และนำเสนอแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน