สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เเนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินเชิงพื้นที่และการใช้ปุ๋ยรายเเปลงเพื่อการพัฒนาที่ดิน" เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง
        •นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินเเละวิจัยทรัพยากรดิน
        •นายพิษณุ ทรัพสุทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
        •นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
        •นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
        ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เเนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินเชิงพื้นที่และการใช้ปุ๋ยรายเเปลงเพื่อการพัฒนาที่ดิน" ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญดานวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินเเละวิจัยทรัพกรดิน มาเป็นวิทยากรในการอบรม ความรู้เรื่องดินเเละการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ในครั้งนี้ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน