สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน การสำรวจจำแนกดิน เเละเจ้าหน้าที่กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ร่วมวางเเผนเเละพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน