สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


พิธีมอบวุฒิบัตร "เทคนิคการเป็นวิทยากร" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประธานพิธีปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากร" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 เเละมอบวุฒิบัตรเเก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ณ โรงแรม จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา