สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.00 น.(14 มกราคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
        •นายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
        •นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
        และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด"โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช" แปลงสาธิตไถกลบตอซังพืชพร้อมปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เเปลงพืชไร่ นายเเสวง จันทร์ขาบมณี หมู่7 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน