สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 14.00 น. (วันที่ 11 มกราคม 2559) นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจงานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก บ้านบางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา