สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สวัสดีปีใหม่ 2559 นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
              •กลุ่มวิชาการเพื่อการเกษตรพัฒนาที่ดิน โดยนายสุรชัย สุวรรณชาติ และบุคลากร
              •สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี โดยนายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี และบุคลากร
             •สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี โดยนายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำเเหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และบุคลากร


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน