สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.30 น. (วันที่ 5 มกราคม 2559) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม/ฝ่าย/สถานีพัฒนาที่ดิน เเละบุคลากรในสังกัด เข้าอวยพร นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กรมพัฒนาที่ดิน


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา