สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
15 พ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดพิธีไหว้ศาลและทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล 371
28 เม.ย. 58 นักศึกษาฝึกงานสรุปรายงานการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 674
28 เม.ย. 58 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 388
27 ก.พ. 58 นักศึกษาฝึกงาน สรุปรายงานผลหลังการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 651
25 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับการตรวจกิจกรรม 5ส จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงานภูมิภาค 376
24 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจกิจกรรม 5ส 459
24 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 399
30 ม.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 396
13 ม.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเเละมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1 528
ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน