สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
15 พ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดพิธีไหว้ศาลและทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล 301
28 เม.ย. 58 นักศึกษาฝึกงานสรุปรายงานการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 525
28 เม.ย. 58 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 313
27 ก.พ. 58 นักศึกษาฝึกงาน สรุปรายงานผลหลังการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 521
25 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับการตรวจกิจกรรม 5ส จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงานภูมิภาค 307
24 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจกิจกรรม 5ส 391
24 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 324
30 ม.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 318
13 ม.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเเละมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1 450

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา