สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
15 พ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดพิธีไหว้ศาลและทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล 143
28 เม.ย. 58 นักศึกษาฝึกงานสรุปรายงานการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 229
28 เม.ย. 58 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 151
27 ก.พ. 58 นักศึกษาฝึกงาน สรุปรายงานผลหลังการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 266
25 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับการตรวจกิจกรรม 5ส จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงานภูมิภาค 153
24 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจกิจกรรม 5ส 217
24 ก.พ. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 150
30 ม.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2558 130
13 ม.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเเละมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1 216

แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน