สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
19 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมเครพธงชาติสวดมนต์เช้า เพื่อความ สามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง 404
02 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมมอบดอกไม้เเสดงความยินดีเเก่ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คนที่ 16 417
02 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอุตสาหกรรมโคนมไทย" ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี 324
02 ต.ค. 58 "วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ" แด่ นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ด้วยรักเเละผูกพัน จากใจชาว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 451
25 ก.ย. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานปีงบประมาณปี 2559 เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2559 414
23 ก.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้อนรับ นายอนุวัต เฟื่องทองเเดง หรือ (อนุวัต จัดให้) นักข่าวรายการทีวีจากสถานีกองทัพบกช่อง 7 624
15 ก.ย. 58 ชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้กับบุคลากรผู้ซึ่งเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 368
15 ก.ย. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน และเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 408
12 ก.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมรั่วของสำนักงาน และระบบไฟส่องสว่าง 335
14 ส.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติ "การจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี" ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 324
04 ส.ค. 58 ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แวะเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน และคณะฯ ให้การต้อนรับ 482
28 ก.ค. 58 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน แวะเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ 511
27 ก.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยการขุดลอกบ่อ และตัดแต่งต้นไม้ 404
27 ก.ค. 58 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อยกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 479
23 ก.ค. 58 นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน และ นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมประชุมติดตามการเเก้ปัญหาภัยเเล้งในพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท 412
22 ก.ค. 58 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 474
14 ก.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงาน 350
08 ก.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน และสร้างสามัคคี 318
08 ก.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ (Outcome) และประเมินผลด้านผลสำเร็จ (Output) ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 และการประชุม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2558 322
07 ก.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม เคารพธงชาติสวดมนต์เช้า เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 434
ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน