สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
23 พ.ย. 58 นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนเเละปลานิล 3887
23 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 176
23 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2558 173
13 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบสำนักงาน 157
13 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 275
13 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีการเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเเละหมอดินอาสาประจำตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2559 184
13 พ.ย. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำกับดูแลการปรับภูมิทัศน์จัดสวนบริเวณโดยรอบกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ 229
11 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมพิธีการปิดอบรม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรเเกรมการทำเเผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศและซักซ้อมความเข้าใจด้านการจำเเนกประเภทที่ดิน" ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 165
10 พ.ย. 58 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดงานโครงการฝึกอบรม "การใช้โปรเเกรมการทำเเผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศและซักซ้อมความเข้าใจด้านการจำเเนกประเภทที่ดิน” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 342
09 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558" 232
09 พ.ย. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จัดกิจกรรมเครพธงชาติสวดมนต์เช้า ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 212
30 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณหลังอาคารฝึกอบรม เพื่อความเป็นระเบียบเเละสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ได้อย่างคุ้มค่า 180
29 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 เข้าตรวจเยื่ยมบุคลากร สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมชี้แจงแนวทางเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันแผน ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2559 189
29 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงดูพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ขุดลอกคูน้ำรอบสำนักงาน เพื่อระบายทางเดินน้ำ และจัดเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพาะปลูก 335
29 ต.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน/กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกันวางเเผนปรับภูมิทัศน์ 193
28 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับนายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่ 191
26 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ร่วมต้อนรับกองสำรวจดิน 164
26 ต.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ติดตามงานก่อสร้างถนนสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 175
26 ต.ค. 58 ผอ.ศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 190
26 ต.ค. 58 ชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 5" เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างความสามัคคี 182

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน