สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
29 ธ.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning ประจำเดือนธันวาคม 2558 3909
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมเครพธงชาติสวดมนต์เช้า เพื่อความสามัคคีปรองดอง 3882
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนาเปียกสลับเเห้งในพื้นที่โครงการศึกษาทดลองการเเก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 3925
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดฝึกอบรม ณ จังหวัดลพบุรี 3922
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดอบรม ณ จังหวัดนนทบุรี 3983
22 ธ.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 3905
22 ธ.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่นครปฐม ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. 5186
18 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมเเละชี้เเจงเรื่อง แผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 3913
17 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานก่อสร้างถนนลาดยาง ที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3929
09 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งบนเเผ่นดินพ่อ :Run for Soils, Run for King" 3925
09 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และการส่งท้ายปีดินสากล ปี 2558 3919
09 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2558 3905
03 ธ.ค. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3994
03 ธ.ค. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6422
02 ธ.ค. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเยี่ยมเยียนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4296
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าพิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสร้างความเข้มเเข็งการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี 3883
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 3890
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผน - ผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายและการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 3889
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 3922
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ร่วมเป็นประธานพิธีการเปิด โครงการฝึกอบรม "หมอดินอาสาประจำอำเภอเเละจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2559 4010

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน