สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.30 น. (วันที่ 29 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชัย สวรรณชาติ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทำกิจกรรม "Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน และเพื่อความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน