สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.30 น. (วันที่ 29 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชัย สวรรณชาติ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทำกิจกรรม "Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน และเพื่อความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน