สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 8.30 น. (วันที่ 29 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชัย สวรรณชาติ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์เช้า เพื่อความ สามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง เเละพบปะพูดคุยกับบุคลากร พร้อยทั้งอวยพร วันขึ้นปีใหม่ไทย 2559


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน