สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.00 น. (วันที่ 28 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย         •ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
        •นายสถาพร ใจอารีย์ ผอ.กองสำรวจดินเเละวิจัยทรัพยากรดิน
        •นายพิษณุ ทรัพสุทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
        ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการทำนาเปียกสลับเเห้งในพื้นที่โครงการศึกษาทดลองการเเก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองจันคาม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้ ณ เเปลงทดลองมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองจันคาม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน