สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.00 น. (วันที่ 24 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
        •นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
        •นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
        •นายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำเเหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
        •นายทวีเเสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
        •น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
        เเละบุคลากร สพด.ลพบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในการเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เเก่หมอดินอาสาในเรื่องข้อมูลการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน