สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.00 น. (วันที่ 23 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
        •นายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
        •นายพิสิษฐ์ บำรุงพงษ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
        •นายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
        เเละบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" พร้อมทั้งเปิดตัว หมอดิน EMS.
        •E Express way = ด่วนฉับไว
        •M Modern knowledge = วิชาการก้าวไกล
        •S Service smile = ประทับใจเกษตรกร
        ซึ่งเป็นการให้ความรู้เเก่เกษตรกรและเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาที่ดินด้วยเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพื่อความรวดเร็วในการพัฒนาที่ดิน จัดการฝึกอบรมโดยสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน