สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. (วันที่ 21 ธันวาคม 2558) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นใน สาขาอนุรักษ์ดินเเละน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาใช้ประโยชน์หญ้าเเฝกเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับเขต


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน