สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. (วันที่ 21 ธันวาคม 2558) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นใน สาขาอนุรักษ์ดินเเละน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาใช้ประโยชน์หญ้าเเฝกเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับเขต


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน